iCare projektet søger deltagere

Det kan være overvældende at have ansvar for en person, som er selvmordstruet. Vi vil derfor gerne udvikle en hjemmeside (iCARE), der skal gøre støtte og information lettere tilgængelig. Til det har vi brug for forældre til selvmordstruede børn og unge.

Vi ønsker kontakt med forældre, der vil lade sig  videointerviewe og dele deres erfaringer med at tage sig af en selvmordstruet datter eller søn. Videointerviewene bliver opbevaret fortroligt og er udelukkende til forskningsbrug. Udvalgte uddrag fra videointerviewene bliver senere genindspillet med skuespillere og lagt på iCARE-hjemmesiden.

Vi vil også  gerne inddrage forældre til selvmordstruede børn og unge i udviklingen af iCARE-hjemmesiden. Vi har derfor brug for forældre, som vil deltage i et brugerpanel, som skal samarbejde med forskere omkring hjemmesidens design og indhold. Deltagelse vil bestå af otte møder fordelt over 1 ½ år og der gives et mindre honorar for deltagelsen pr. gang.

Tryk her for tilmelding og yderligere information.