top
Selvmordsforebyggelse i DK

Selvmordsforebyggelse i Danmark

Selvmordsadfærd er et komplekst fænomen, som kan ramme alle mennesker på tværs af aldersgrupper og samfundslag. Forskning i selvmordsforebyggelse bidrager til at sikre monitoreringaf udviklingen i selvmordsraten, identifikation af udsatte befolkningsgrupper og evaluering af forebyggende tiltag.
Som et af få lande i verden har Danmark sikre et fald i selvmordsraten over de seneste 40 år. Historisk lå den danske selvmords-rate blandt de højeste i verden, men raten begyndte at dale fra 38 per 100.000 i 1980 helt ned til 11 per 100.000 i 2007.
Faldet i den danske selvmordsrate er blevet tilskrevet reduceret adgang til farlige metoder; fra at mindske mængden af farlig medicin som folk havde liggende hjemme til strammere våbenlovgivning og indførte katalysatorer på biler. Disse ændringer betød, at færre personer, som befandt sig i en krise, havde nem adgang til en metode, hvormed de kunne afslutte livet. Ved at vinde tid vinder man også menneskeliv: hvis personer ikke handler med det samme, er der mulighed for, at de kommer på andre tanker eller får hjælp. Hertil kom andre tiltag i den ambulante psykiatri, som sørgede for, at personer i krise kunne modtage hurtig og kompetent hjælp.

Selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge

Antallet af selvmord blandt unge er forholdsvis lavt. Derimod er antallet af selvmordsforsøg blandt unge højt. Især unge piger har mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg end den øvrige befolkning.

Fakta om selvmord

Hver dag er der i gennemsnit 2 danskere, som begår selvmord

 • Hver gang én kvinde begår selvmord, er der to mænd, der tager deres eget liv
 • Antallet af selvmord er faldet til en tredjedel fra 1980 til 2010
 • Årligt dør 3 gange flere danskere p.g.a. selvmord, end ved trafikulykker
 • Selvmordsraten er højst blandt ældre
 • De grupper grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord:
 • Personer der lider af psykisk sygdom
 • Ældre mænd
 • Unge piger
 • Personer, der tidligere har forsøgt selvmord
 • Efterladte efter selvmord
Fakta om selvmordsforsøg
 • Hver dag er der ca. 20 personer, der forsøger selvmord
 •  Risikoen for at gentage et selvmordsforsøg er størst inden for det første år
 • Et tidligere selvmordsforsøg er en alvorlig risikofaktor for et eventuelt senere selvmord.
 • Fra 2000 til 2010 har antallet, der forsøger selvmord, været faldende for personer over 15 år